Blog

1500 słów w Globish – a…

Globish, czyli globalny angielski (Global English) jest używany jako lingua franca przez osoby, których język ojczysty jest inny. […]