Gry

Dopasuj kolor do jego angielskiej nazwy:

I jeszcze raz coś o kolorach. Tym razem trudniejsza wersja:

Czy potrafisz nazwać wszystkie przedmioty na obrazku?

Wisielec

Dopasuj wyrazy do obrazków:

Wyrazy na “b”… dopasuj obrazki do odpowiednich wyrazów: