Czym jest GLOBISH?

Czym jest GLOBISH?Język angielski jest oficjalnym językiem w przynajmniej 75 krajach, a liczba ludzi posługujących się tym językiem przekracza dwa miliardy. Około 375 miliony ludzi posługuje się nim jako językiem ojczystym, mniej więcej tyle samo ludzi posługuje się nim jako drugim językiem, chociaż ta liczba może być dużo większa. Uważa się, że ok. 750 milionów ludzi w ogóle zna język angielski.

Oczywiście język angielski jest dziś wszechobecny. Mamy go niemalże w każdej dziedzinie życia. Jest to główny język książek, gazet, pojawia się w piosenkach, reklamach, na lotniskach, używamy go robiąc interesy… Ponad 2/3 naukowców czyta po angielsku. ¾ wszelkiego rodzaju listów jest właśnie w języku angielskim. 80% informacji w postaci elektronicznej jest w tym języku. Szacuje się, że spośród ok. 200 milionów użytkowników Internetu 36% komunikuje się w języku angielskim.

Źródło: British Council

Coraz więcej ludzi uczy się języka angielskiego. Jednak dla wielu okazuje on się dość trudny. Zwłaszcza wtedy, gdy osoba posługująca się tym językiem od urodzenia (native speaker) używa różnorodnych słów i struktur gramatycznych. Globish jest rozwiązaniem!

Znalezienie wspólnej płaszczyzny – to główny cel Globish. Akcent czy obfitość słów nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to by zrozumieć rozmówcę i być zrozumianym.

Czym jest Globish?

Globish to prosta, pragmatyczna forma języka angielskiego. Jest to język, w którym chodzi o umiejętność zrozumienia i bycia zrozumianym. Nie chodzi w żadnym wypadku o to, aby kaleczyć ten język! Słowo Globish to połączenie wyrazów GLOBAL oraz ENGLISH, jako określenie globalnego, uniwersalnego języka angielskiego, takiego którego swobodnie można używać nawet w sprawach biznesowych. Jego twórcą jest Jean-Paul Nerriere (emerytowany wice-prezes IBM w Stanach Zjednoczonych).

Zasady Globish w skrócie:

  • 1500 słów, które są najczęściej używane, zamiast tysięcy synonimów, idiomów i trudnych zwrotów.
  • krótkie, zwięzłe zdania – zamiast skomplikowanych zdań złożonych.
  • prosta składnia.